Privacy

Om de ontvangen klachten te kunnen regelen, hebben we een databank opgericht waarin uw persoonsgegevens worden opgenomen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door de Ombudsman voor de Handel en worden niet aan derden meegedeeld, tenzij dit noodzakelijk is om uw verzoeningsverzoek te behandelen. U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben in te zien en te wijzigen.

Alle persoonsgegevens worden in de databank bewaard zolang follow-up noodzakelijk is en gedurende maximaal één jaar nadat het verzoek is afgesloten. Voor statistische doeleinden kunnen wel anonieme gegevens over de behandelde dossiers worden bewaard.

Als u wilt dat uw gegevens uit onze databank worden verwijderd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail (info@ombudscom.be) of per brief. Als het dossier m.b.t. uw verzoeningsverzoek op de datum van uw verzoek nog niet is afgesloten, zal het zonder gevolg worden geklasseerd, tenzij u ons vraagt om ook de verzoeningsprocedure af te sluiten.