Bestuur

Met het oog op de vlotte werking van de Ombudsman voor de Handel voorzien de statuten in de volgende organen:

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur keurt het procedurereglement goed, benoemt de verzoeners en ziet toe op het budget. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelssector: Frederik De Vetter, Pascal Léglise, Catherine Denoyette, Vincent Tilman, Alana Van Caenegem, Sophie Vandriessche, George Vanderplancke, Antonia Block en Steven De Smet. Het mandaat van deze vertegenwoordigers duurt 3 jaar en is onbezoldigd. Hugues Robert zit de raad voor.

Toezichtcomité

Het Toezichtcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de handelssector, de consumenten en experts in consumentenrecht of geschillenregeling. Het Toezichtcomité gaat na of de verzoeningsprocedure onafhankelijk en onpartijdig wordt toegepast. Het kan aanbevelingen doen rond de werking, het procedurereglement en het jaarverslag. Professor Stefaan Voet zit het comité voor. Andere leden zijn Jean de Leu de Cecil en Katelijne Exelmans.

Management

Het Management zorgt voor het dagelijks bestuur en is toevertrouwd aan Comeos. Vincent Becker beheert het Operationeel Management en beschikt hiervoor over een mandaat van onbepaalde duur. Als onafhankelijk consultant voert hij het ontvankelijkheidsonderzoek uit en stuurt hij de verzoeners aan.

<style> .dl-container{ } .dl-type{ float: left; width: 100%; margin: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #eee; } .dl-type-image .dl-image, .dl-type-image .dl-title{ width: 100%; } .dl-type-image-text-odd .dl-image, .dl-type-image-text-odd .dl-container, .dl-type-image-text-even .dl-image, .dl-type-image-text-even .dl-container{ width: calc(50% - 4px); margin: 2px; } .dl-type-image-text-odd .dl-image, .dl-type-image-text-even .dl-container{ float: left; } .dl-type-image-text-odd .dl-container, .dl-type-image-text-even .dl-image{ float: right; } </style> <div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> </div>