Bestuur

Met het oog op de vlotte werking van de Ombudsman voor de Handel voorzien de statuten in de volgende organen:

Raad van bestuur

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur keurt het procedurereglement goed, benoemt de verzoeners en ziet toe op het budget. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelssector: Peter Kalden, Pascal Léglise, Sonia Oyserman, Nathalie Pint, Stijn Poppe, Jean-Marc Van Cutsem, Allison Vanderplancke, Bertrand Vanthournout en Els Vermeir. Het mandaat van deze vertegenwoordigers duurt 3 jaar en is onbezoldigd. Gérard de Laminne de Bex zit de raad voor.

Toezichtcomité

Het Toezichtcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de handelssector, de consumenten en experts in consumentenrecht of geschillenregeling. Het Toezichtcomité gaat na of de verzoeningsprocedure onafhankelijk en onpartijdig wordt toegepast. Het kan aanbevelingen doen rond de werking, het procedurereglement en het jaarverslag. Professor Stefaan Voet zit het comité voor. Andere leden zijn Jean de Leu de Cecil en Françoise Sweerts.

Secretariaat

Secretariaat

Het Secretariaat zorgt voor het dagelijks bestuur en is toevertrouwd aan Comeos. Axelle Starek beheert het Secretariaat. Als onafhankelijk consultant voert zij het ontvankelijkheidsonderzoek uit en stuurt zij de verzoeners aan.

<style> .dl-container{ } .dl-type{ float: left; width: 100%; margin: 10px; padding: 10px; border: 1px solid #eee; } .dl-type-image .dl-image, .dl-type-image .dl-title{ width: 100%; } .dl-type-image-text-odd .dl-image, .dl-type-image-text-odd .dl-container, .dl-type-image-text-even .dl-image, .dl-type-image-text-even .dl-container{ width: calc(50% - 4px); margin: 2px; } .dl-type-image-text-odd .dl-image, .dl-type-image-text-even .dl-container{ float: left; } .dl-type-image-text-odd .dl-container, .dl-type-image-text-even .dl-image{ float: right; } </style> <div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> <div class="dl-type dl-type-asset"> </div> </div>